Väldime vargusi

Pant24.ee interneti pandimajas ei müüda ega võeta laenu tagatiseks varastatud asju.
Teeme tihedat koostööd Eesti Politsei ja muude asutustega varastatud asjade ning pettuste vältimiseks.

Kui Sinult on midagi lähiajal varastatud, siis anna sellest meile kindlasti teada ning võtame Sinuga ühendust kohe, kui Sinu esemeid meile pakutakse. Selleks täida vargusest teatamise vorm.

Väldime koos vargusi!